Sözleşme Tercüme

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara sözleşme denir.
Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır.Sözleşme, taraflardan birinin yaptığı bir önerinin karşı taraf ya da öteki taraflarca benimsenmesiyle oluşur. Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları bulunur. Örneğin herhangi bir malı satın alırken yapılan iş sözlü bir sözleşmedir. Alıcı mala karşılık bir fiyat önerir ve satıcı bu öneriyi kabul ederse parayı alıp malı teslim eder. Bu durumda sözleşme yapılmış ve sözleşme koşulları yerine getirilmiştir.
Bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılan sözleşmeler geçersizdir. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları,çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu yasalara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz.
Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlar ya da sözleşmeye uyulmasından doğan zararın ödenmesine karar verir. Tazminat denen bu ödemeye karar verilmesi için zarar gören taraf zararını kanıtlar.

SÖZLEŞME TÜRLERİ VE ÖRNEK SÖZLEŞMELER
Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler
1. Satış Sözleşmesi
2. Bağışlama Sözleşmesi
3. Trampa (Takas) Sözleşmesi
Kullandırmaya yönelik sözleşmeler
1. Kira Sözleşmesi
a) Menkul – gayrimenkul kirası
b) Finansal kiralama (Leasing)
2. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi
3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi
İş görme sözleşmeleri
1. Hizmet Sözleşmesi
2. Eser (İstisna) Sözleşmesi
3. Vekâlet Sözleşmesi
4. Emanet (Vedia) Sözleşmesi
Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi)
Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler
1. Karma ve Bileşik Sözleşmeler
2. Yeni Sözleşme Türleri
a) Garanti sözleşmesi
b) Kredi sözleşmesi
c) Tek satıcılık sözleşmesi
d) Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi
e) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi
f) Satım için bırakma sözleşmesi 

SÖZLEŞME TERCÜMELERİ VE TASDİKLERİ
Türkiye’de tanzim edilen bir sözleşmenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 
– Çeviri Türkiye’de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben, yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 
– Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

Pasaport Tercüme

Pasaport, yurt dışı seyahatler için gereken bir kimliktir. Herhangi bir ülkeye giriş veya çıkış yapabilmek için pasaport kimliğinizin bulunması şarttır. Bu durum, vizesiz giriş izni olan ülkelere gidilecek olsa bile değişmez. Ancak bazı anlaşmalı ülkelere sadece kimlikle girilip çıkılması mümkündür. Pasaport zorunluluğu olan ülkelere giriş yapmanda önce pasaport tercümesi talep edilebilir. Bu talebin karşılanması için profesyonel tercüme bürolarından hizmet alınabilir. 

Pasaport ve vize için gerekli belgelerinizin çevirileri, Türkçe’den diğer dillere, diğer dillerden Türkçe’ye yeminli tercüman kaşeli veya noter tasdikli olarak yapılır.

Pasaport tercümesi fiyatı, pasaport sayfa sayısına göre değişebilir. Ama hemen hemen her pasaport aynı sayfa sayısına sahiptir ve bu nedenle çeviriler arasında pek bir fiyat farkı yoktur. Fiyatı asıl etkileyen nokta, talep edilen noter tasdikidir.

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

Diploma Tercüme

Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Latince diploma, transkript, öğrenci ve mezuniyet belgenizi Türkçe ’ye, Türkçe ’den diğer dillere yeminli / noter tasdikli çeviriyoruz.Bu alanda verdiğimiz çeviri hizmeti:Diploma çeviri,Transkript çeviri,Mezuniyet belgesi çeviri,Öğrenci belgesi çeviri.Yeminli ÇeviriDiploma ve diğer belgeleriniz yeminli tercümanlarımızca tercüme edilerek ihtiyaç durumunda noter / apostil / dışişleri onayı yaptırılır.


Adrese Teslim Çeviri
Türkiye’nin neresinde olursanız olun, çevirisi yapılan belgeleriniz gerekiyorsa noter onayı, dışişleri, apostil tasdiği gibi işlemleri sizin adınıza yaptırıp kargo / posta yolu ile teslimini sağlamaktayız.

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

Deşifre tercüme
Deşifre tercüme
Deşifre tercüme

Deşifre tercüme Deşifre çeviri; Değişik alanlarda üretim yapan ve hizmet veren kuruluşların, iş ve meslek alanlarında yaptıkları toplantı, konferans, sunum, panel, röportaj, seminer, reklam, tanıtım, röportaj, film, belgesel ve buna benzer etkinliklerde kaydedilen her türlü ses ve görüntü kaydının çözümlenerek yazılı hale getirilmesi işlemidir.

Dünyada konuşulan resmi dillerde ve her konuda kaset, cd, vcd, dvd ve dıvx formatında kaydedilmiş çoklu ortam içeriğin, her türlü ses, görüntü kaydının özel cihazlarla, dil uzmanları tarafından dinlenerek bilgisayar ortamına aktarılıp, Word, PowerPoint, PDF ve diğer formatlarda basılı çıktı olarak verdiğimiz tercüme hizmetidir. 

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

Akademik tercüme
Akademik tercüme
Akademik tercüme

Akademik tercüme, bitirme tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, araştırma notları ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümelerinin de bulunduğu akademik alanda verilen çeviri hizmetimizdir.

* Yüksek Lisans Tezi Çeviri 
* Ödev Çeviri 
* Makale Çeviri 
* Sunum Çeviri
* Bilgi Kaynakları Çeviri 
* Ders Notu Çeviri
* Özet Çeviri 
* Araştırma Dökümanı Çeviri
* Doktora Tezi Çeviri

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

Gümrük Tercüme
Gümrük Tercüme
Gümrük Tercüme

Küreselleşmiş dünyamızda ticaret olanaklarımızda geliştikçe gümrüklerin önemi artmaktadır. Saygın Tercüme Bürosu olarak, başta İngilizce, Almanca, Çince, Fransızca, Rusça, Arapça olmak üzere birçok dilde yeminli tercüme hizmeti sunmaktayız. 
Göndermiş olduğunuz dokümanlar, bünyemizdeki yeminli tercümanlar tarafından eksiksiz ve hatasız bir biçimde kaynak dilden hedef dile tercüme çeviri edilmektedir.

Gümrük Tercümesi Çevirisi için mail yolu ile tercümesini istediğiniz dosyaları bize yollayabilirsiniz. Aynı şekilde, tercümesi yapılan dosyaları aslına uygun olarak isterseniz e-posta üzerinden, isterseniz kargo yoluyla en kısa zamanda size ulaştırmaktayız.

Bünyemizde mevcut olan bütün çeviri dillerinde Gümrük belgeleri alanında tercüme hizmeti sunmaktayız.

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz.