Sözleşme Tercüme

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara sözleşme denir.
Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır.Sözleşme, taraflardan birinin yaptığı bir önerinin karşı taraf ya da öteki taraflarca benimsenmesiyle oluşur. Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları bulunur. Örneğin herhangi bir malı satın alırken yapılan iş sözlü bir sözleşmedir. Alıcı mala karşılık bir fiyat önerir ve satıcı bu öneriyi kabul ederse parayı alıp malı teslim eder. Bu durumda sözleşme yapılmış ve sözleşme koşulları yerine getirilmiştir.
Bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılan sözleşmeler geçersizdir. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları,çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu yasalara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz.
Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlar ya da sözleşmeye uyulmasından doğan zararın ödenmesine karar verir. Tazminat denen bu ödemeye karar verilmesi için zarar gören taraf zararını kanıtlar.

SÖZLEŞME TÜRLERİ VE ÖRNEK SÖZLEŞMELER
Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler
1. Satış Sözleşmesi
2. Bağışlama Sözleşmesi
3. Trampa (Takas) Sözleşmesi
Kullandırmaya yönelik sözleşmeler
1. Kira Sözleşmesi
a) Menkul – gayrimenkul kirası
b) Finansal kiralama (Leasing)
2. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi
3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi
İş görme sözleşmeleri
1. Hizmet Sözleşmesi
2. Eser (İstisna) Sözleşmesi
3. Vekâlet Sözleşmesi
4. Emanet (Vedia) Sözleşmesi
Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi)
Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler
1. Karma ve Bileşik Sözleşmeler
2. Yeni Sözleşme Türleri
a) Garanti sözleşmesi
b) Kredi sözleşmesi
c) Tek satıcılık sözleşmesi
d) Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi
e) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi
f) Satım için bırakma sözleşmesi 

SÖZLEŞME TERCÜMELERİ VE TASDİKLERİ
Türkiye’de tanzim edilen bir sözleşmenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 
– Çeviri Türkiye’de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben, yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 
– Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

Lütfen  0 534 988 74 41 arayarak veya info@saygintercume.com e-mail adresimizden bizimle iletişime geçiniz.